CF body bg test

Verbouwing

Van juni 2021 tot juni 2022 wordt de Chocoladefabriek verbouwd.

Voorbereiding
Op 22 mei 2019 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de verbouwing van de Chocoladefabriek. In 2020 zou al gestart worden met de werkzaamheden, maar de aanbestedingsfase duurde langer dan verwacht, onder meer door corona. Inmiddels is de welstandscommissie akkoord en is bekend welke aannemer aan de slag gaat, namelijk R.A. van Leeuwen Bouwbedrijf.

Werkzaamheden
Begin juni 2021 is de bouwplaats ingericht. Er komt regelmatig een bouwkraan achter het gebouw te staan. Ook zijn de toiletten op de eerste verdieping afgesloten omdat er aan de leidingen gewerkt wordt. In principe wordt er verbouwd op werkdagen tot 17.00 uur, maar het kan zijn dat er af en toe tot na die tijd en in het weekend werkzaamheden nodig zijn. De Chocoladefabriek is gebouwd in de jaren '70. Zoals bij veel gebouwen uit die tijd is er asbest gebruikt. Bij de Chocoladefabriek is dat het geval rond de kozijnen. Aangezien het asbest in de kit vastzit, is er geen risico op losse vezels in de lucht. De sloper zorgt voor een veilige afvoer van de kozijnen. De werkzaamheden vormen geen gevaar voor medewerkers en bezoekers van het gebouw. Sinds augustus 2021 staat de Chocoladefabriek in de steigers. Dat betekent dat de boekenbus niet beschikbaar is voor het inleveren van boeken. Je moet je boeken dus binnen inleveren. De Chocoladefabriek is iedere dag open van 10.00 uur tot 20.00 uur.

De derde verdieping wordt gesloopt en vervolgens wordt de tweede verdieping ingericht. Zo komen er een techniekwerkplaats, een tentoonstellingsruimte van Libertum en lokalen voor Mirakel Musicaltheater. Op www.renovatiechocoladefabriek.nl houdt de aannemer je op de hoogte van de voortgang.

Blik op de toekomst
Directeur Erna Staal: "We zijn ons ervan bewust dat een ingrijpende verbouwing als deze gepaard gaat met overlast: geluidsoverlast, maar ook stof en veel meer vervoersbewegingen rondom de Chocoladefabriek. Maar wat gaat het mooi worden! Ik zie het al voor me: terwijl de kinderen les hebben bij Mirakel, drinken hun ouders even een kop koffie bij Kruim. Daarna bekijken ze materiaal over de geschiedenis van Gouda bij het Streekarchief Midden-Holland; daardoor geïnspireerd lenen ze wat boeken hierover bij de bibliotheek Gouda. Ondertussen is een klas van een middelbare school aan het debatteren over vrijheid onder begeleiding van Libertum en zijn vrijwilligers bij de Drukkerswerkplaats bezig met een prachtige nieuwe uitgave. Medewerkers en stagiairs van VRSPACE zijn bezig met het voorbereiden van een workshop waarbij kinderen kennismaken met virtual reality."