CF body bg test

Verbouwing

Van juni 2021 tot juni 2022 wordt de Chocoladefabriek verbouwd.

Voorbereiding
Op 22 mei 2019 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de verbouwing van de Chocoladefabriek. In 2020 zou al gestart worden met de werkzaamheden, maar de aanbestedingsfase duurde langer dan verwacht, onder meer door corona. Inmiddels is de welstandscommissie akkoord en is bekend welke aannemer aan de slag gaat, namelijk R.A. van Leeuwen Bouwbedrijf.

Start werkzaamheden
Deze aannemer heeft begin juni de bouwplaats ingericht. Zo komt er regelmatig een bouwkraan achter het gebouw te staan. Verder worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe CV-opstelling; hier kunnen bezoekers van de Chocoladefabriek last van hebben.

Na de bouwvak
Na de bouwvak (die duurt van 31 juli 202 tot en met 22 augustus 2021) komt de Chocoladefabriek in de steigers te staan en wordt de derde verdieping gesloopt. Die sloop is nodig omdat de derde verdieping constructief niet goed in elkaar zit, waardoor er bijvoorbeeld lekkages ontstaan op de tweede verdieping. Vervolgens wordt de tweede verdieping ingericht. Zo komen er een techniekwerkplaats, een tentoonstellingsruimte van Libertum en lokalen voor Mirakel Musicaltheater. Op www.renovatiechocoladefabriek.nl houdt de aannemer je op de hoogte van de voortgang.

Blik op de toekomst
Directeur Erna Staal: "We zijn ons ervan bewust dat een ingrijpende verbouwing als deze gepaard gaat met overlast: geluidsoverlast, maar ook stof en veel meer vervoersbewegingen rondom de Chocoladefabriek. Maar wat gaat het mooi worden! Ik zie het al voor me: terwijl de kinderen les hebben bij Mirakel, drinken hun ouders even een kop koffie bij Kruim. Daarna bekijken ze materiaal over de geschiedenis van Gouda bij het Streekarchief Midden-Holland; daardoor geïnspireerd lenen ze wat boeken hierover bij de bibliotheek Gouda. Ondertussen is een klas van een middelbare school aan het debatteren over vrijheid onder begeleiding van Libertum en zijn vrijwilligers bij de Drukkerswerkplaats bezig met een prachtige nieuwe uitgave. Medewerkers en stagiairs van VRSPACE zijn bezig met het voorbereiden van een workshop waarbij kinderen kennismaken met virtual reality."