sluit menu menu

woensdag 18 september 2024 / 15:00

Opleiding Open Boek

59734 jpg rendition 200 320

Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een school. Hij of zij stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft.


Taken leescoördinator

Zijn of haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het samen met de bibliotheek zorgen voor een aantrekkelijke boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team. Daarnaast zorgt een leescoördinator ervoor dat er een aanpak voor lezen is, die optimaal bijdraagt aan leesmotivatie en leesvaardigheid. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw.

Opzet

In de opleiding Open Boek 3.0 leren leescoördinatoren onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur, de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team. De opleiding maakt deel uit van de aanpak de Bibliotheek op School, maar is ook los te volgen. Open Boek 3.0 is ook interessant voor leescoördinatoren die eerder meededen aan de opleiding Open Boek 2.0.

De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 15.00 uur tot 18.00 uur, in de Steenlandzaal van de Chocoladefabriek aan Klein Amerika 20 in Gouda:

  1. Woensdag 18 september 2024: Open Boek – visie op leesonderwijs
  2. Woensdag 23 oktober 2024: Interpreterend Leren Lezen
  3. Woensdag 20 november 2024: Werken met verhalende boeken
  4. Woensdag 15 januari 2025: Werken met informatieve boeken
  5. Woensdag 19 februari 2025:Werken met gedichten
  6. Woensdag 2 april 2025: Afronding incl. certificering


Praktische informatie

Huiswerkopdrachten maken deel uit van de cursus. De prijs voor de cursus (inclusief cursusmateriaal) bedraagt € 475 (inclusief btw). De cursus sluit af met een certificaat en is met 50 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. Twee keer per jaar wordt een studiebijeenkomst georganiseerd voor leescoördinatoren, zogenaamde netwerkbijeenkomsten.


Aanmelden

Heb je belangstelling voor Open Boek 3.0? Neem dan contact op met Marleen Vervoort via m.vervoort@bibliotheekgouda.nl. De cursus vindt plaats bij voldoende inschrijving. Bij te veel aanmeldingen krijgen scholen die samenwerken met de bibliotheek volgens de aanpak de Bibliotheek op School voorrang.


Initiatiefnemers

Open Boek 3.0 is ontwikkeld door Jos Walta, leesbevorderaar en eigenaar kinderboekwinkel De Boekenberg, met steun van Stichting Lezen. De herziening van de cursus is gebaseerd op de herziene uitgave Open Boek, handboek leesbevordering door Jos Walta (2020).

Bekijk de folder

Steenlandzaal

http://bibliotheekgouda.nl/openboek