sluit menu menu

donderdag 26 september 2024 / 17:00

Spreekuur stadstoezicht

2024 282153 Flyers voor wijkspreekuur

Stadstoezicht zorgt samen met u voor verbetering van de leefbaarheid in Gouda. Ervaart u overlast, bijvoorbeeld door vernieling of vervuiling? Dan onderneemt stadstoezicht actie. Dit doet zij in samenwerking met verschillende organisaties, zoals de politie. Alle medewerkers van stadstoezicht zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). 

De mensen van stadstoezicht letten vooral op de kleine ergernissen van de straat, zoals zwerfvuil, hondenpoep, jongerenoverlast, fietsen op de stoep en parkeerovertredingen. Maar ook op uitstallingen op straat en reclame-uitingen, alcohol drinken op straat en wildplassen. Daarnaast zijn ze actief tijdens evenementen. Soms wordt er ook gebruikgemaakt van cameratoezichthouders.

Donderdag 26 september is stadstoezicht aanwezig in de Chocoladefabriek voor een vrijblijvend spreekuur.

De Chocoladefabriek

https://www.gouda.nl/direct-regelen/leven-en-wonen/veiligheid/stadstoezicht/