sluit menu menu

donderdag 6 juni 2024 / 07:30

Verkiezing Europees Parlement

Verkiezingen

Op donderdag 6 juni is de verkiezing voor het Europees Parlement. De Chocoladefabriek is een van de stembureaus.

De Europese Unie (EU) is een samenwerking van landen, waaronder Nederland, die beslissingen maakt over handel, landbouw en milieu in die landen. De EU is een machtige instelling, die niet alleen invloed heeft op de EU-landen, maar ook op de rest van de wereld. De politieke en belangrijke economische beslissingen van de EU worden gemaakt door de Europese Commissie (EC), een soort regering voor Europa. De voorzitters van de EC worden gekozen door de Europese Raad (ER) en het Europees Parlement (EP).

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van alle EU-landen en bepaalt het beleid van de EU. Je stemt op de regeringsleider van Nederland in de Tweede Kamerverkiezingen. Het Europees Parlement keurt de beslissingen van de EC en ER goed en heeft invloed op internationale verdragen en het budget van de EU, maar het kan geen nieuwe voorstellen indienen.

Het EP bestaat uit vertegenwoordigers die direct door de inwoners van de EU-landen worden gekozen. In de Europese Parlementsverkiezingen stem je op de vertegenwoordiger die je in het EP wilt hebben.

Bekijk filmpjes met uitleg over de verkiezingen

Bekijk informatie van de gemeente Gouda over de verkiezingen

Jeugdwerkplaats

https://www.gouda.nl/bestuur-en-organisatie/europese-verkiezingen/