sluit menu menu

28 januari 2024

Publicatie over het koloniaal en slavernijverleden Gouda

Slavernij verleden gouda

Op zaterdagmiddag 27 januari presenteerde het streekarchief in de Chocoladefabriek een publicatie over het koloniaal en slavernijverleden Gouda. De bundel is het resultaat van een verkenning door diverse onderzoekers naar het koloniaal en slavernijverleden. Dit gebeurde in opdracht van de Gemeente Gouda, als onderdeel van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden (1 juli 2023-1 juli 2024).


Onbekend
Over het koloniaal en slavernijverleden van Gouda was bij de start van de verkenning nog weinig bekend. Toch is er al veel boven water gekomen. Verschillende auteurs beschrijven een breed palet aan onderwerpen in deze bundel. Zo is er aandacht voor de rol van de Goudse regenten die (mede)plantagehouder waren en daarmee (mede-)eigenaar van slaafgemaakten. Daarnaast gaat men in op de betekenis van het koloniale en slavernijverleden voor de werkgelegenheid van Gouwenaren en op de rol van Goudse pijpen als ruilmiddel bij de slavenhandel. Ook een bijzonder ingrediënt voor de Goudse kaas en de bekende ijsselsteentjes, ook wel Goudse klinkers, maken deel uit van de geschiedenis. Bovendien komt de verkoop in Gouda van plantageproducten als koffie, thee, cacao en suiker aan bod.

Archiefbronnen en literatuur vertellen veel minder over de slaafgemaakten en de inwoners van de koloniën. In de publicatie proberen de onderzoekers hen, zo goed en zo kwaad als dat kan, een gezicht te geven. Zo is er aandacht voor de eerste door Hollanders (Cornelis de Houtman en zijn metgezel) slaafgemaakten jongens, het verzet van slaafgemaakten op de plantages, voor slaafgemaakten die de achternaam ‘Gouda’ kregen opgelegd en voor voormalig slaafgemaakten die hun weg vonden naar Gouda. Dat het verleden nog steeds doorwerkt in het heden komt naar voren in interviews met nazaten van slaafgemaakten uit Gouda.

De artikelen, kaderteksten en interviews in deze bundel bieden zicht op het nog onbekende koloniale en slavernijverleden bezien vanuit de lokale context van de Hollandse stad Gouda.

Ophalen of downloaden

Je kunt de bundel ophalen in de Chocoladefabriek, bij de balie van de bibliotheek op de begane grond, de kassa van Kruim of de balie van het Streekarchief op de eerste verdieping. Ook kun je het PDF-bestand downloaden.